Nieuws

    Agenda 2017
  

19
september Vrouwen van Nu. Thema: het werk van een officier van Justitie. )*
partners van leden zijn ook welkom.  meer informatie
23 september Buurtvereniging "de Driehoek":buurtborrel 20.00 uur op grasveld Kampakkers
     

  Vergeet niet de volgende site te bezoeken: allesopglasvezel


 16 september 2017
Natuurwerkdag 4 november
Natuurwerkdag; de grootste vrijwilligersdag in het groen
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag.
In 2017 organiseert Landschapsbeheer Drenthe voor de 17e keer deze grootste vrijwilligersactie in het groen voor onze provincie. Vorig jaar werd alleen al in Drenthe tijdens de Natuurwerkdag op maar liefst 54 locaties gewerkt. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan. Kijk op www.natuurwerkdag voor een buitenlocatie in de buurt en om u aan te melden. Op een aantal locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. 
 
Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Al het werk dat wordt verzet op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur en landschap. Samen aan het werk voor leefruimte voor de jeneverbes, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.
 
Samen aan de slag op de Natuurwerkdag
Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan de slag te gaan en zo bij te dragen aan uw groene omgeving? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over locaties en activiteiten bij u in de buurt en meld u aan. Zelf een werklocatie aanmelden is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met info@lbdrenthe.nl.
                
 
 13 september 2017
Schade door harde wind
De herfststorm die vandaag over Nederland trok heeft ook Noord-Sleen niet ongemoeid gelaten. Op de brink knapte een kroon uit een jonge eikenboom.                         
 
 

 13 september 2017
Coevorden zet in op onderhoud wegen
Meer geld voor wegenonderhoud in de gemeente Coevorden. Dat stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor aan de gemeenteraad. Met een extra budget van drie miljoen euro en een structurele verhoging van € 500.000,- per jaar, hoopt de gemeente een toekomstbestendig en acceptabel niveau van wegenonderhoud te kunnen realiseren. Aan de raad wordt gevraagd deze extra financiële middelen beschikbaar te stellen om het wegonderhoud naar een acceptabel niveau te krijgen en te houden. De raad besluit hierover tijdens de raadsvergadering van oktober 2017.

Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden: "We willen als goed rentmeester omgaan met ons wegennet. Hiermee zorgen we voor een leefbare en veilige omgeving voor onze inwoners. Met deze extra financiële middelen gaan we de komende jaren groot onderhoud uitvoeren aan de wegen in onze gemeente. Het gaat vooral om wegen buiten de bebouwde kom. Hier is het onderhoud het hardst nodig.

Budgetten
De gemeentelijke budgetten voor wegenonderhoud staan al een tijd onder druk. Dat heeft niet alleen te maken met de afgelopen periode waarin de gemeente Coevorden het financieel zwaar had. Al sinds 2010 is er bezuinigd op het onderhoud van het gemeentelijk wegenbestand. Deze bezuinigingen hebben zichtbaar effect gehad op de kwaliteit van het gemeentelijke wegennet. Nu de financiële vooruitzichten van de gemeente weer een positief beeld laten zien, kunnen we weer vooruit kijken. Op naar een stabiel, toekomstbestendig en acceptabel niveau van wegenonderhoud.

Onderhoud fietspaden
Ook het onderhoud van (recreatieve) fietspaden moet de komende tijd een belangrijke impuls krijgen. Drenthe wordt al jarenlang als dé fietsprovincie van Nederland gezien, ook binnen de gemeentegrenzen van Coevorden. Coevorden heeft in totaal 135 km aan fietspaden te onderhouden.Vooral de fietspaden in een omgeving met veel bomen hebben veel onderhoud nodig. Dit vanwege de boomwortelgroei. Uit inventarisatie is gebleken dat ongeveer 25 km fietspad risicovol is voor dit schadebeeld. Aan de hand van jaarlijkse inspecties, wil de gemeente de komende jaren het asfalt bij deze fietspaden vervangen door beton, waardoor de onderhoudsbehoefte daalt. Als eerste wil de gemeente aan de slag met de fietspaden langs de Dalerallee in Coevorden en het fietspad tussen de Veenschapsweg en Dalerpeel.
Afhankelijk van besluitvorming van de raad, start de gemeente hiermee in het najaar van 2017.

Vervolg
Zodra de raad in oktober positief instemt met extra financiële middelen voor het wegenonderhoud, gaat de gemeente Coevorden aan de slag met de voorbereiding van het wegenbeheerplan voor 2018. In het voorjaar van 2018 is duidelijk waar dat jaar groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. 
 
 11 september 2017
Cursus Klik&Tik en cursus Digisterker in de bibliotheek van Sleen
Internet en de computer worden steeds belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, een reis boeken, bankzaken regelen, dat kan tegenwoordig allemaal via het internet. Maar wat als u dat moeilijk vindt? Bij de Bibliotheek kunt u gratis de cursus Klik & Tik volgen. Tijdens de bijeenkomsten gaat u zelfstandig in een kleine groep aan de slag en aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat. U hoeft geen examen te doen.

Deelnemers leren over de computer, het toetsenbord en het werken met de muis. Daarna gaan ze "het internet op ". Met deze basiskennis gaan ze "samen op het web " en leren over sociale media en Facebook. De cursus in de bibliotheek Sleen begint op 21 september van 10.00 tot 12.00 uur .  De cursus bestaat uit 5 dagdelen en is geheel gratis.
 
Tevens starten de bibliotheken Coevorden, Sleen en Schoonoord binnenkort met de cursus Digisterker: werken met de e-overheid. Je leert hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten, zoals van de gemeente, mijn overheid, UWV, Sociale Verzekeringsbank. De cursus Digisterker - Werken met de e-overheid helpt je op weg.
De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Door het volgen van deze cursus kom je goed beslagen ten ijs. De cursus Digisterker: werken met de e-overheid begint op 25 september in Sleen van 19.00 tot 21.00 uur en is ook geheel gratis. 
Meer informatie of aanmelden ? Kom langs bij de bibliotheek of bel : Sleen 088-0128260                  
 

10 september 2017
Afsluiting Bosbad
De laatste dag van het seizoen begon heerlijk zonnig en de zon liet zich de rest van de dag ook vaak zien. Aan het einde van de ochtend lieten de synchroonzwemmers zien wat ze hadden geleerd. Een mooie demonstratie waarmee ze meteen hun diploma haalden! Ze werden aangemoedigd door alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes die kwamen kijken. Daarna mocht iedereen die dat wilde proberen onder leiding van de zeer bevlogen juf Greta zelfs nog even proberen hoe lastig dat synchroonzwemmen eigenlijk is. Ook badmeester Mark en badjuf Inge hebben het geprobeerd!

Na het synchroonzwemmen kwamen de aquabubble en loopmat in het water. Dit was de hele dag een groot succes! In de middag konden de kinderen met juf Ilona van Popping Sport proberen om te zwemmen als een zeemeermin. Zowel meerminnen, als meermannen probeerden te zwemmen met een vissenstaart. 

Aan het eind van de middag ging de barbecue aan en de stop uit het bad. Het bad liep leeg terwijl iedereen genoot van een worstje en een ijsje en daarna begon iedereen spontaan te helpen met opruimen. Helemaal super! 

Na een laatste drankje bij de kiosk hebben we iedereen uitgezwaaid. We kijken terug op een heel gezellig seizoen en een heel leuke afsluiting! Tot volgend jaar!
             

09 september 2017
Netwerkcafé Sleen
Het Netwerkcafé Sleen breidt uit. De een-en tweepitters waren tot nu toe de doelgroep. Vanaf nu staat het Netwerkcafé open voor alle ondernemers, klein en groot, uit Sleen en directe omgeving. 

Aanleiding: er kwamen steeds vragen van ondernemers die geen eenmanszaak hebben en er graag bij wilden zijn. Bovendien: het Netwerkcaé wil lokale samenwerking stimuleren. Dan is het logisch om niemand uit te sluiten. Dus... wie woont in Sleen, Diphoorn, Erm of Noord-Sleen en ondernemer is, is van harte welkom. Woon je buiten de dorpen, maar heb je hier een bedrijf ook dan van harte welkom. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 27 september is bij Theater de Deel in Sleen. Sprekers op de avond zijn Peter van Rossum uit Erm, samen met zijn bedrijfscompagnon Sytse Veenstra. 

Zij vertellen over hun eigen ervaringen als ondernemers en over hoe zij bedrijven verder helpen. Beide zijn bedrijfsadviseur bij www.vanrossumadvocaat.nl. De presentatie is interessant voor alle bedrijven, voor starters en/of eenpitters, maar ook voor grote bedrijven.

De avond kost 10 euro (cash of pin), start om 20 uur en sluit om 21.30 uur af met een drankje. 

Interesse om er bij te zijn? Mail dan naar netwerkcafesleen@gmail.com

Graag tot ziens op woensdag 27 september
De organisatoren van het Netwerkcafé Sleen
Carin Roelands, Gerard de Haan, Astrid Wemmenhove en Géke Mennink
www.netwerkcafesleen.nl 
 
07 september 2017
Memory Tour zaterdag 23 september
Vanuit de werkgroep van het Alzheimercafé Coevorden, die sinds 2011 maandelijks een bijeenkomst organiseert in het Kasteel te Coevorden, en in samenwerking met de Gemeente Coevorden, is het idee ontstaan om iets te organiseren voor mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en hun mantelzorgers. De bedoeling is informatie verstrekken over de ziekte dementie, begrip te verwerven en zo samen Gemeente Coevorden dementievriendelijk te maken.

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag en het 20 jarig bestaan van Alzheimer Nederland, hebben wij het plan gevat om op zaterdag 23 september een bijzondere Memory Tour door de Gemeente Coevorden te organiseren. De offciële opening door wethouder Joop Brink vindt plaats om 10.00 uur in het Theater De Hofpoort te Coevorden. De dag begint op alle locaties op hetzelfde moment, inloop vanaf 9.30 uur en start 10.00 uur.

De Memory Tour bezoekt zeven locaties in de gemeente Coevorden, t.w, Dalerpeel, Gees, Oosterhesselen, Wezup, Sleen, Dalerveen en Coevorden zelf. Wij zijn erg verheugd dat er op alle locaties positief werd gereageerd op ons plan, en dat door een ieder spontaan hun medewerking werd toegezegd, en dat ze de deur wijd open zullen zetten om u te mogen ontvangen. Onze dank hiervoor!!

In iedere plaats worden presentaties, lezingen en/of workshops aangeboden. De dag wordt omlijst door muziek en afgesloten met een optreden van het koor "de Traan”, o.l.v. Jans Polling op de markt in Coevorden. Een volledig overzicht van de dag kunt u vinden in dit programmaboekje.
Namens de werkgroep Memory Tour wensen wij u een hele mooie, zinvolle maar vooral gezellige dag toe.

Welke plaatsen u ook gaat bezoeken, wij hopen u om 15.30 uur te ontmoeten op de Markt in Coevorden, waar we met elkaar de dag gaan afsluiten
          
De Deel | Sleen
10.00 uur: Openingswoord
11.00 uur: Elisabeth Eckhardt
12.00 uur: Lunch
13.30 uur: Guido Lamm
 
5 september 2017
Bosbad Noord-Sleen sluit seizoen 2017 af

 
 
Zondag 10 september is de laatste dag van dit seizoen dat de deuren van Bosbad Noord-Sleen geopend zijn. 
We zijn zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend en voordat we letterlijk en figuurlijk de stop eruit trekken voor dit seizoen, hebben we nog een paar leuke activiteiten! 

Afsluiting trimzwemmers
Voor de altijd fanatieke trimzwemmers organiseren we woensdag 6 september een gezellige afsluiting van het seizoen. Van 07.00 tot 10.00 uur hebben we voor iedereen die nog een paar baantjes komt trekken een lekker kopje koffie of thee, met een plak krentenwegge. 

Sluitingsdag
Op de sluitingsdag is er de hele dag een aquabubbel, een grote bol waarmee je over het water kunt rollen in het bad en kun je proberen om een stuk over het water te rennen op de loopmat. De kiosk is de hele dag geopend. Om 11.00 uur gaan de synchroonzwemmers diplomazwemmen, wat meteen een mooie demonstratie is. Als het weer goed is kun je tussen 13.30 tot 15.00 uur proberen hoe het is om te zwemmen als een zeemeermin, hiervoor moet je wel minimaal 6 jaar zijn en een zwemdiploma hebben. Het zeemeerminzwemmen wordt gegeven door Popping Sport. Rond 15.00 uur steken we de barbecue aan en is er voor iedereen nog een lekkere hamburger of een worstje. Daarna trekken we samen ‘de stop eruit’, zodat we ons kunnen voorbereiden op een nieuw seizoen!
            
 
 3 september 2017
Aanpak N34 bij Hardenberg
Van 9 tot en met 27 oktober is de N34 afgesloten vanaf de N343 in Hardenberg tot aan het kruispunt J.C. Kellerlaan in Hardenberg.
Na deze eerste fase van de aanpak van de N34 vinden er in 2018 nog twee wegafsluitingen plaats:
In het voorjaar van 2018 tussen de Witte Paal en de N343 en in het najaar van 2018 tussen de J.C. Kellerlaan en de grens met Drenthe.
 31 augustus 2017
Jelle van Raalte tweede bij NK triathlon
Van 7 genomineerden in de groep 70+, behaalde Jelle de tweede plaats. Hierdoor kan hij meedoen aan het WK in Rotterdam op 16 en 17 september.
Hij legde de afstand van 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen in net geen anderhalf uur af.
 25 augustus 2017
Glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden gaan samenwerken
De 6 glasvezelinitiatieven,  waarin alle 27 dorpen van de gemeente Coevorden zijn vertegenwoordigd, gaan samenwerken en vormen daarbij op korte termijn één organisatie. Alle initiatieven hebben hetzelfde doel namelijk de aanleg van een glasvezelnetwerk. Elk initiatief richtte zich op een bepaald deel van de gemeente Coevorden. Hierbij gaat het niet alleen om de kernen, maar tevens om de buitengebieden, waar geen snel internet aanwezig is.
De vele vrijwilligers van de initiatieven zijn in eerste instantie begonnen met het in kaart brengen van de belangstelling voor glasvezel. Ondanks dat niet alle initiatieven klaar zijn met de vraaginventarisatie kan nu al geconcludeerd worden dat de behoefte aan een glasvezelnetwerk groot is. Er zijn dorpen waar 95% van de inwoners heeft aangegeven dat zij graag willen worden aangesloten op een glasvezelnetwerk. Mede op initiatief van wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is het overleg tussen de 6 initiatieven op gang gekomen en zijn de mogelijkheden om te komen tot een samenwerking onderzocht. Ook Verbind Drenthe, een speciaal voor professionele ondersteuning van glasvezelinitiatieven door de provincie opgericht stichting, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking. Een wijziging van het provinciaal beleid voor de facilitering van de glasvezelinitiatieven maakt het voor (te) kleine initiatieven erg moeilijk om hun plannen te realiseren. Samenwerken is daardoor min of meer een logische stap geworden. Gezamenlijk wordt nu de ontwikkeling van een netwerk, het opstellen van een businessplan, de financiering, etc. opgepakt. De verwachting is dat belangrijke voordelen te behalen zijn met deze schaalvergroting. De bedoeling is dat er uiteindelijk een organisatie ontstaat die aanleg, beheer, onderhoud, e.d. gaat verzorgen. De huidige glasvezelinitiatieven blijven actief betrokken bij de ontwikkelingen. Hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien, wordt nog aan gewerkt. De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Coevorden is sterk afhankelijk van de medewerking en facilitering van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden. Omdat zowel de provincie als de gemeente de noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk inzien, is er het volste vertrouwen dat die medewerking er komt.

 

 

 

 

 


273668 bezoekers (478387 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress