20190219wijkendorpenbudget

19 februari 2019
Wijk en dorpen budget 2019
De gemeente Coevorden stelt opnieuw een financiële bijdrage beschikbaar om initiatieven in het dorp te kunnen laten realiseren. Voorwaarde is dat de initiatieven door de inwoners van het dorp worden gedragen en worden uitgevoerd. Naast de vanzelfsprekende initiatieven zoals AED en website etc. is er ook volop ruimte om ideeën aan te dragen waar normaal geen geld voor beschikbaar is. Dat kan zowel door individuele inwoners gedaan worden, maar ook door verenigingen of commissies. In november is er overleg geweest met vertegenwoordigers van de buurten, verenigingen en commissies in het dorp. Op de algemene ledenvergadering in maart wordt door een stemming bepaald of en in welke volgorde de initiatieven worden opgepakt. De volgende suggesties zijn tijdens de avond genoemd:
 
1.   Training website redactie
2.   AED
3.   Anzegger remake (de dorps glossy)
4.   Dorpsvlag
5.   Opslagruimte voor verenigingen
6.   Dorpsaanhanger
7.   Verlichting
8.   Eikenprocessierups bestrijding
9.   Investeringen voor Volksfeest (al in 2019)
10. Historische commissie
11. Burendag/buurt bbq
12. Welkomstpakketjes voor nieuwe inwoners
13. DANS activiteiten
14. Nestkastjes (mede voor bestrijding eikenprocessierups)
15. Bloemollen en zaden voor bermen en brinken
16. Bermbeheer
17. Mobiele DSI-meter(snelheidsmeter)
18. Ondersteuning Bosbad Noord-Sleen
19. Aanvullende voorzieningen Pannakooi
20. Website vernieuwing
 
Aanvullingen op deze lijst zijn van harte welkom en kunnen (bij voorkeur via mail albert@wieken.com) worden ingeleverd. We willen nogmaals benadrukken dat ook initiatieven van verenigingen uit het dorp van harte welkom zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speciale activiteiten, aanschaf attributen of voorzieningen die door de verenigingen kunnen worden gebruikt. Aanvragen graag voor 15 maart indienen. 
 
404101 bezoekers (671999 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress