20190328alvdorpsbelangen

28 mrt 2019
 28 maart 2019
Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen
Vanavond werd de algemene ledenvergadering van dorpsbelangen gehouden bij Wielens. Een grote opkomst wat resulteerde in een vol zaal. Allereerst werd Wilco Hilhorst bedankt voor het volmaken van 3 termijnen als voorzitter van dorpsbelangen. In de pauze werd een presentatie gegeven door Landschapsbeheer Drenthe over hun werk, wat zij voor het dorp en/of individuele bewoners kunnen betekenen en het nut van ecologisch bermbeheer. Door de schietvereniging werd aan de inwoners van Noord-Sleen een bedrag van € 600 geschonken voor een AED. Dit bedrag is een gedeelte van de opbrengst van de bazar. Voor bijna alle initiatieven waarop gestemd kon worden is geld beschikbaar gesteld. 


413446 bezoekers (686216 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress