Nieuws

agenda

01 jan 0001
 
 26 februari  Inloopbijeenkomst van 16:00 tot 20:00 in Restaurant & Zalencentrum Wielens voor uitleg en vragen over het bestemmingsplan
 16 maart  Opruimdag (NL Doet), i.s.m. Dorpsbelangen en Boermarke 
 23 maart  Oud papier
 28 maart ALV Dorpsbelangen aanvang 20.00 uur bij Wielens

  Vergeet niet de volgende site te bezoeken: www.glasvezelzuidenveld.nl

20190219wijkendorpenbudget

19 feb 2019
19 februari 2019
Wijk en dorpen budget 2019
De gemeente Coevorden stelt opnieuw een financiële bijdrage beschikbaar om initiatieven in het dorp te kunnen laten realiseren. Voorwaarde is dat de initiatieven door de inwoners van het dorp worden gedragen en worden uitgevoerd. Naast de vanzelfsprekende initiatieven zoals AED en website etc. is er ook volop ruimte om ideeën aan te dragen waar normaal geen geld voor beschikbaar is. Dat kan zowel door individuele inwoners gedaan worden, maar ook door verenigingen of commissies. In november is er overleg geweest met vertegenwoordigers van de buurten, verenigingen en commissies in het dorp. Op de algemene ledenvergadering in maart wordt door een stemming bepaald of en in welke volgorde de initiatieven worden opgepakt. De volgende suggesties zijn tijdens de avond genoemd:
 
1.   Training website redactie
2.   AED
3.   Anzegger remake (de dorps glossy)
4.   Dorpsvlag
5.   Opslagruimte voor verenigingen
6.   Dorpsaanhanger
7.   Verlichting
8.   Eikenprocessierups bestrijding
9.   Investeringen voor Volksfeest (al in 2019)
10. Historische commissie
11. Burendag/buurt bbq
12. Welkomstpakketjes voor nieuwe inwoners
13. DANS activiteiten
14. Nestkastjes (mede voor bestrijding eikenprocessierups)
15. Bloemollen en zaden voor bermen en brinken
16. Bermbeheer
17. Mobiele DSI-meter(snelheidsmeter)
18. Ondersteuning Bosbad Noord-Sleen
19. Aanvullende voorzieningen Pannakooi
20. Website vernieuwing
 
Aanvullingen op deze lijst zijn van harte welkom en kunnen (bij voorkeur via mail albert@wieken.com) worden ingeleverd. We willen nogmaals benadrukken dat ook initiatieven van verenigingen uit het dorp van harte welkom zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speciale activiteiten, aanschaf attributen of voorzieningen die door de verenigingen kunnen worden gebruikt. Aanvragen graag voor 15 maart indienen. 
 

20190219 ander dorpsgezicht

01 jan 0001
 19 februari 2019
Ander dorpsgezicht
Nog niet zo lang geleden stonden aan de Dorpsstraat 2 de koeien nog in de stal. Na een paar weken van slopen en puin vergruizen heeft Noord-Sleen een ander dorpsgezicht gekregen vanaf de Middelesweg. De bult met 1,6 miljoen kg puin wordt hergebruikt als verharding voor ondergrond van nieuwe straten.                  
 
                          

20190216loisklein

01 jan 0001
 16 februari 2019
Noord-Sleener sporttalent
De foto op sociaal medium Facebook, is niet fraai door de toneelverlichting, maar de titel die Lois Klein kreeg is dat wel degelijk.
Een mooie eerste prijs bij de sportverkiezingen van Coevorden: sporttalent 2018. Gefeliciteerd!

20190213

01 jan 0001
 13 februari 2019
Ter inzage legging Voorontwerp Bestemmingsplan Kernen
Vanaf dinsdag 12 februari ligt het Voorontwerp Bestemmingsplan Kernen van de gemeente Coevorden zes weken ter inzage.
Noord-Sleen valt onder dit plan. Het plan ligt digitaal ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Inwoners  en andere belanghebbenden kunnen over dit plan vragen stellen aan de gemeente of een inspraakreactie geven.
Meer informatie hierover is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, op de website van de gemeente Coevorden www.coevorden.nl en in de publicatie in het gemeenteblad. 

Inloopbijeenkomsten
De gemeente houdt twee inloopbijeenkomsten om uitleg te geven over het bestemmingsplan en om vragen te beantwoorden.
Deze inloopavonden worden gehouden op:
Maandag 25 februari van 16:00 tot 20:00 uur in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden
Dinsdag 26 februari van 16:00 tot 20:00 in Restaurant & Zalencentrum Wielens, Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen
 

20190209 Dans Bingo

01 jan 0001
9 februari  2019
Zeer geslaagde bingo avond
Vrijdag 8 februari hebben de jeugdleden van DANS een zeer geslaagde bingo avond georganiseerd voor jong en oud. Na een aantal "traditionele" bingorondes werd een muziekbingo gespeeld. Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden muzieknummers gedraaid! De spanning van de traditionele bingo, maar dan met muziek. Weet je de titel van het nummer dat voorbij komt? Dan streep je het af op je bingokaart!
 
                          

                          

20190205populier

01 jan 0001
 5 februari 2019
De laatste populier 
Vandaag is de laatste (grote) populier uit het dorpsgezicht verdwenen.
Deze boom was niet meer stormsafe regelmatig lagen er grote takken langs de weg.

  
 


353835 bezoekers (601194 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress