Nieuws

agenda

01 jan 0001
 
21 april Neutieschiet'n bij Wielens vanaf 20.30 uur
23 april Schoonmaakavond Bosbad 18.30 uur
28  april Opening 45e zwemseizoen Bosbad 
16 mei Oud papier
20 t/m 24 mei Zwem4daagse Bosbad Noord-Sleen
 
 
 

     

  Vergeet niet de volgende site te bezoeken: www.glasvezelzuidenveld.nl

20190416lammetjes

16 apr 2019
16 april 2019
Voorjaar!
Mooi weer en lammetjes aaien: het ultieme voorjaarsgevoel! De kinderen van groep 1 en 2 van "de Vlinderhof" hebben er vandaag van genoten! 
 

20190411dorpsbudget

01 jan 0001
 11 april 2019
Wijk en dorpenbudget 2019
De gemeente Coevorden heeft een financiële bijdrage beschikbaar gesteld om initiatieven in het dorp te kunnen laten realiseren. De afgelopen maanden zijn er een groot aantal ideeën ingediend. Door middel van stembriefjes kon iedereen (18 jaar en ouder) een aantal voorkeurstemmen uitbrengen op de verschillende initiatieven. Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 maart jl. konden de briefjes worden ingeleverd en is er ook een voorlopige uitslag gegeven.
De definitieve uitslag is als volgt:

AED
Bosbad
Speeltoestel
Nestkastjes
Inheemse planten
Bloemen/bollen
Molen 
Volksfeest
DANS
10 Historische commissie
10 Schutters
12 Pannakooi
13 Dorpsvlag
14 Training website
14 DSI
14 Vrouwen van nu
17 Welkomstpakketjes
18 HV Exito
19 Anzegger
20 Opslagruimte
21 Website nieuw
22 Statafels
23 Dorpsaanhanger
24 Bridge

Het totale budget bedraagt 20 euro per inwoner van Noord-Sleen. Op basis van de gebudgetteerde bedragen per initiatief kunnen we de eerste 17 initiatieven vrijwel zeker voldoende ondersteunen en zal ook project 18 van Exito nog voor een groot deel kunnen worden geholpen.  

                   
 

20190410HZOD-leden

01 jan 0001
 10 april 2019
HZOD-leden uit Noord-Sleen in het zonnetje gezet
Tijdens de jaarvergadering van scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe in de Meerfluit in Emmen zijn donderdagavond een aantal trouwe leden in het zonnetje gezet. Hieronder waren Jans Weuring en Ab Jagersma uit Noord-Sleen. Beide heren zijn al 25 jaar aan deze vereniging verbonden en werden op deze manier geëerd voor het vele vrijwilligerswerk wat ze voor de vereniging gedaan hebben in al die jaren.
                 
                          

20190409Sivo

01 jan 0001
 9 april 2019
Sivo-festival zoekt ook gastgezinnen in Noord-Sleen
Het SIVO Wereld Dans- en Muziekfestival, dat t/m 2016 in Odoorn werd gehouden, was jarenlang het grootste folklorefestival van Nederland en één van de grootste internationale volksdansfestivals van Europa. Ieder jaar waren enkele honderden vrijwilligers en gastgezinnen uit Odoorn en wijde omgeving in touw om het evenement mogelijk te maken en SIVO dankte haar succes dan ook vooral aan al die vrijwilligers.
In de zomer van 2019 krijgt het SIVO-festival, na een afwezigheid van twee jaar, een doorstart in de gemeente Midden-Drenthe. Van vrijdag 19 t/m zondag 21 juli zullen zo’n tweehonderd buitenlandse dansers en muzikanten o.a. hun kunsten vertonen rond en op de Brink van Orvelte. Ook gaan alle buitenlandse deelnemers, in de week voorafgaande aan het festival, een belangrijke rol spelen tijdens de Drentse Fiets-4-daagse.  
De organisatie is nu op zoek naar gastgezinnen. Deze vrijwillige gastouders zorgen een kleine week voor een slaapplek, eten en drinken maar vooral voor een warm welkom in Drenthe. "Gezien onze goede ervaringen met de regio Sleen in het verleden willen we ook nu weer proberen om in Sleen/Noord-Sleen/Kibbelveen gasten onder te brengen. Inmiddels hebben zich de eerste zes gezinnen al gemeld", aldus de organisatie.
Wie van u in Sleen of Noord-Sleen (of directe omgeving) wil er dit jaar een kleine week lang, van dinsdag 16 t/m zondag 21 juli 2019, een aantal gasten in zijn gezin opnemen. Per gezin worden minimaal twee personen als gast in huis genomen zodat de buitenlanders niet helemaal moederziel alleen in een voor hen vreemde omgeving terecht komen.  
                
 

20190409abiebnieuws

01 jan 0001
 9 april 2019
Aangepaste openingstijd bibliotheek Goede vrijdag
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) is de bibliotheek in Sleen geopend tot 17.00 uur. ’s Avonds is de bibliotheek gesloten
Voor meer informatie: Dineke Meijering. Tel 06 45103746
                   
 

20190408ooievaar

01 jan 0001
 8 april 2019
Gespot op vrijdag 5 april

20190406 Neutieschiet'n

01 jan 0001
 6 april 2019
Neutieschiet'n op 1ste Paasdag
Op 1st Paasdag vanaf 20.30 uur ligt de Neutieschiet'n baan bij Wielens er weer keurig bij om door jong en oud te worden gebruikt. Jarenlang werd er fanatiek door NoordSleners gestreden om de meeste walnoten en centen. Want het gaat niet om grote bedragen bij Neutieschiet'n maar om stuivers. En het aller belangrijkste het plezier met elkaar. Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Noord-Sleen riep Klaas Lubbers als lid van Dans alle aanwezigen op om tradities in ere te houden en met elkaar er een leuke en gezellige avond van te maken. 
 
Speelveld en spelregels:
Op een zo vlak mogelijke ondergrond, wordt een zo recht mogelijke lijn getrokken met een lengte van zo'n drie à vier meter. Met regelmatige tussenafstand (± 10 cm) worden daarop dwarslijntjes getrokken. Op elk kruis dat zo ontstaat wordt een walnoot geplaatst.

Het aantal noten waarmee wordt begonnen wordt ingelegd door de deelnemers.

Soms wordt als speelveld een brede plank of ander houten spelbord gebruikt, met daarop de lijnen en de noten. Bij het spelen binnenshuis kan de lijn worden uitgezet met afplaktape. Hierop kunnen de nootposities met een stift worden gemarkeerd. Een tweede lijn, parallel op ongeveer 50 cm afstand biedt dan plaats aan de bijgeplaatste noten en munten. Een laminaat-, parket- of gietvloer is uitstekend geschikt voor een spel in huis.

Deelnemers
De deelnemers beginnen met een gelijk aantal noten of het aantal noten dat ze uit een vorig spel hebben overgehouden.

Wie geen noten meer heeft doet niet meer mee (of leent van anderen.)

De deelnemers gooien om beurten met een stalen kogel.

Ze staan hierbij achter een dwarslijn op enige afstand van het ene uiteinde van de hoofdlijn. De werper probeert zo veel mogelijk walnoten aan de achterkant van de lijn af te werpen, gerekend vanaf de werper.

Het spel is afgelopen als alle noten van de lijn zijn geworpen.

Dik en dun
Het is de bedoeling de noten van achteren af, dus zo ver mogelijk van de werper gelegen, er af te mikken.

Als een speler bijvoorbeeld de achterste twee noten weet te raken wordt gezegd dat hij dik heeft gegooid. Hij mag deze beide noten, en alles wat op de bijbehorende dwarslijn ligt, oprapen.

Als hij een of meer noten uit het midden van de rij raakt, zonder ook de achterste te raken, dan wordt gezegd dat hij dun heeft gegooid. Het aantal noten dat hij heeft geraakt, inclusief wat op de bijbehorende dwarslijnen ligt, moet hij bijzetten op dwarslijnen naar keuze. Wanneer een speler niet aan zijn "betalingsverplichting" kan of wil voldoen, mag hij zich uit het spel terugtrekken. De speler geeft dit aan met de uitspraak "Ik geef mij af".

Als hij dik en dun gooit betekent dit dat hij een of meer noten uit het midden van de rij heeft geraakt en ook minstens de laatste uit de rij. In dit geval wint en verliest hij niets en wordt alles weer teruggelegd.

Hierna is de volgende speler aan de beurt. In de loop van het spel wordt de rij noten op de lijn dus korter, maar het aantal noten op de dwarslijnen kan behoorlijk groeien.

                          

20190402 Biodiveristeit

01 jan 0001
 2 april 2019
Coevorden voor Biodiversiteit
De variatie in planten en dieren staat onder druk. In Nederland en dus ook in de gemeente Coevorden. En dat is dagelijks merkbaar in de praktijk: er dreigt een bijen tekort, we hebben minder insecten op onze autoruiten dan vroeger, de weidevogelstand staat onder druk, tuinen worden steeds vaker betegeld…
Zo zijn er veel voorbeelden te noemen. De gemeenteraad van Coevorden organiseert op donderdag 11 april de bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: Coevorden voor biodiversiteit. De bijeenkomst start om 17.15 in de raadzaal in het gemeentehuis Hof van Coevorden.
  
Een greep uit het programma
- Introductie: hoe staan we ervoor wat betreft biodiversiteit?
- Dialoogsessies: in gesprek met de Natuur en Milieu Federatie
- Raak geïnspireerd; bewoners, boeren en organisaties werken samen aan duurzame en biodiverse projecten.
  Hoe gaat dat in Coevorden? En in andere gemeenten?
- Een heerlijk biologisch hapje en drankje
- En nog veel meer!

Hoe kunnen we de variatie in planten en dieren versterken?
Uit oogpunt van versterking van de natuur, maar ook voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Coevorden, is het belangrijk dat de variatie in planten en dieren weer wordt versterkt. De gemeenteraad van Coevorden maakt hier serieus werk van vanuit het gezamenlijke raadsakkoord "Samen Levend”. Hoe kunnen we dit samen met organisaties, boeren, inwoners en overheid aanpakken? Tijdens de bijeenkomst Coevorden voor biodiversiteit gaat de gemeenteraad van
 
Coevorden samen met de aanwezigen op zoek naar antwoorden. Raad op Straat
Vertegenwoordigers van alle fracties vormen een speciale raadswerkgroep, die de komende maanden aan de slag gaat met de uitwerking van het thema duurzaamheid in de deelthema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Met als belangrijkste doel om hierover met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Dit onder de noemer Raad op Straat. Deze bijeenkomst over het thema biodiversiteit is onderdeel van Raad op Straat.
 
Aanmelden 
Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente Coevorden aanmelden voor deze bijeenkomst:               
 

20190331glasvezel

31 mrt 2019
 31 maart 2019
Glasvezel
Het is gelukt om de 40% voor de aanmeldingen te halen, we krijgen glasvezel!
 
                   
 
 
 
 
Vele vrijwilligers uit de gehele gemeente Coevorden, waaronder ook een aantal uit Noord-Sleen hebben zich vanaf 2015 sterk gemaakt voor snel internet via glasvezel. Een meerderheid aan adressen in ons dorp sloot een abonnement af. Met bijna 70 % aangemelde abonnementen is Noord-Sleen klaar voor de toekomst! U kunt zich overigens nog steeds aanmelden voor een gratis aansluiting, ook na 1 april, onder dezelfde voorwaarden, zelfs als al begonnen is met graven.  

20190329vogelhuisjes

29 mrt 2019
 29 maart 2019
Nestkastjes geplaatst in Noord-Sleen 
Vandaag hebben de leerlingen van de Vlinderhof van groep 7 en groep 8 nestkastjes aan de eikenbomen in het dorp geplaatst met hulp van een aantal vaders en dorpsgenoten. De ongeveer 60 nestkastjes zijn tijdens de creatief lessen op vrijdagmiddag door alle leerlingen zelf gemaakt. De nestkastjes zijn aan de eikenbomen gehangen ter voorkoming van de eikenprocessierups. Dit is een project wat tot stand is gekomen met geld dat hiervoor beschikbaar is gesteld vanuit het dorpsbudget.
 

            
 

20190328alvdorpsbelangen

28 mrt 2019
 28 maart 2019
Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen
Vanavond werd de algemene ledenvergadering van dorpsbelangen gehouden bij Wielens. Een grote opkomst wat resulteerde in een vol zaal. Allereerst werd Wilco Hilhorst bedankt voor het volmaken van 3 termijnen als voorzitter van dorpsbelangen. In de pauze werd een presentatie gegeven door Landschapsbeheer Drenthe over hun werk, wat zij voor het dorp en/of individuele bewoners kunnen betekenen en het nut van ecologisch bermbeheer. Door de schietvereniging werd aan de inwoners van Noord-Sleen een bedrag van € 600 geschonken voor een AED. Dit bedrag is een gedeelte van de opbrengst van de bazar. Voor bijna alle initiatieven waarop gestemd kon worden is geld beschikbaar gesteld. 


20190328aebookspreekuur

28 mrt 2019
 28 maart 2019
E-bookspreekuur Bibliotheek Sleen
Lukt het maar niet om de e-books van de bibliotheek op je tablet of e-reader te zetten of een account aan te maken op het e-book platform? Kom dan naar het e-book spreekuur in Bibliotheek Sleen op woensdag 3 april. Onze e-book adviseurs geven je graag persoonlijke, een-op-een uitleg en technische ondersteuning. Neem eventueel je eigen laptop, tablet of e-reader mee. De uitleg is gratis. Het e-book spreekuur is van 14.30 uur tot 16.30 uur.              
 

20190327netwerkcafe

27 mrt 2019
 27 maart 2019
Netwerkcafé Sleen
Op dinsdagavond 2 april aanstaande wordt er weer een netwerkcafé gehouden in Sleen. Het programma is als volgt:
19.45 uur ontvangst met koffie en thee aan de bar bij het MFC De Brink
20.00 uur start van het programma
20.15 uur te gast bij Lalkens podotherapie
21.00 uur te gast bij SIS in het MFC
21.30 uur borrel aan de bar bij het MFC en uitleg SOS over de Escaperoomcompetie
 
Lalkens Podotherapie
Ewoud en Hillegonda runnen samen Lalkens Podotherapie aan de Boelkenweg in Sleen. Het bedrijf is sinds 2010 gevestigd in de locatie van de fysiotherapie. In 2018 is de podotherapie praktijk fors vergroot en grondig verbouwd. Ze vertellen graag over deze modernisering en de nieuwe ultramoderne meetapparatuur met camera's.
 
SIS
Sporten in Sleen. Je kunt er niet omheen. SIS is in 2014 gestart door Sandra de Vegt, Siebren van der Weide en Wim Brandsema. SIS groeit en biedt steeds meer variatie in het aanbod. Op 2 april wordt gestart met spinning lessen. Op deze avond wordt hier onder andere uitleg over gegeven.
 
SOS
Bij de nieuwjaarsborrel in januari is over een escaperoomcompetie gesproken. Wil je er meer over weten? SOS gaat er over vertellen tijdens de borrel.
 
Aanmelding en kosten
Kosten voor de avond: 10 euro per persoon, graag aanmelden via netwerkcafésleen@gmail.com  
 

20190318sportkooi

01 jan 0001
 19 maart 2019
 Multifunctionele Sportkooi bij de Vlinderhof
Ruim anderhalf jaar geleden is de multifunctionele sportkooi bij de Vlinderhof in gebruik genomen. Dit mogen we een groot succes noemen! Vooral door onze jeugd wordt er dankbaar gebruik van gemaakt, ook buiten schooltijden om.

Bij deze willen we nog eens stilstaan bij alle sponsoren die de sportkooi mede mogelijk hebben gemaakt.

We bedanken onze hoofdsponsoren:
Gemeente Coevorden * Rabobank Het Drentse Land * NAM * Houthandel Bos * THEO ’t Haantje* C.W.V. Emmen en Omstreken

Net als alle andere gulle gevers: 
Akkerbouwbedrijf Hazelaar ’t Haantje * André Janszen Tweewielers * Atelier Marion Mencke * Auto Scheper * Autobedrijf Kroeze * Boermarke Noord-Sleen * Biologisch Melkveebedrijf Weitkamp * Broekema B.V. * Carin Roelandts, de dialoog verbindt * Chris Meijer Houtbouw/renovatie * Cijfercoaching.nu * Creativo Haarmode * Deloitte RLH Registeraccountant B.V. * Dorpsbelangen Noord-Sleen * Even De Schuur Bellen  / OKKO * Galerie Geert W * Handelsonderneming Reinders V.O.F. * Karin Zwanenburg Makelaardij * Manege "De Hullen” * Melkveebedrijf Schuttenbeld * Melkveebedrijf Smits * Melkveebedrijf Stokman * Moes Groep * Mts. Hilhorst-Eising * Mts. Röttink * Mts. Ziengs * Olf Westerhof Betonreparatie * Partychimp * Pedicurepraktijk Noord Sleen Susan en Geke Westerhof * Ravensbergen Interieur Timmerwerken * Reinders Transport * Stoeterij Fitjar *  Ter Braack * Van Bekkum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur * Agricultural Advising Centre * Weggemans Akkerbouw * Wim Mulder Dienstverlening * WOW Sportswear

Verder willen we bij deze ook alle dorpsgenoten, ouders en grootouders bedanken die op een of andere manier een bijdrage geleverd hebben.
Is getekend: Wilco Hilhorst namens Dorpsbelangen Noord-Sleen.

364532 bezoekers (617148 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress