2020: Jaar van het Volksfeest Noord-Sleen

29 jan 2020
Na 3 rustige jaren te hebben gehad, begint het overal in Noord-Sleen weer te kriebelen: Volksfeestkoorts! In december 2019 werd het thema van dit jaar bekend gemaakt. De meeste buurten wisselden van gedachten tijdens hun nieuwjaarsbuffet- en borrel over "Film en tv". Maquettes werden getoond terwijl anderen hun ideeën in het platte vlak op papier presenteerden. Ideeën over de straatversiering, de brinkversiering, de wagens en de voorbereidingen voor de playbackshow, het is allemaal een mooie warming-up voor het feest op 5,6 en 7 juni a.s. 
In februari zal gestart worden met de repetities van het dorpsspektakel. Het voorjaar komt eraan, dus denkt u ook aan het meedoen van de tuinkeuring. Daarnaast is het deelnemen aan de zeskamp wellicht een mooie uitdaging om u van uw sportieve kant te laten zien.
In februari komen we weer bij u aan de deur om het donateursgeld van 2020 op te halen. En voor half maart zullen we ook weer de sponsoren benaderen om een advertentie te plaatsen in het programmaboekje. Bent u dan nog niet benaderd, maar wilt u wel een advertentie plaatsen, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (Ronald Haan, Harm Hof, Marcel Komduur, Wytze Kooistra, Anita Oosting, Sandra Smits, Erwin Stremmelaar, Jannie Ruinemans, Marlijn Wilting) of via volksfeestnoordsleen@gmail.com
Eén en ander zal nog worden toegelicht op de jaarlijkse donateursvergadering op maandag 16 maart a.s. We hopen dat nieuwe inwoners ook gegrepen zullen worden door het "Volksfeestvirus" en dat we met er met elkaar opnieuw een fantastisch feest van maken!
 
Bestuur Volksfeest Noord-Sleen

460032 bezoekers (764940 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress