AED

AED 

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als er binnen deze minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst.

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

In Noord-Sleen zijn momenteel ca. 28 gediplomeerde vrijwilligers die als burgerhulpverlener in het oproepsysteem van HartslagNu aangemeld staan.

  

Beheer AED en coördinatie van de herhalingstrainingen:
Geert Kiers 0591- 362157 famkiers@hotmail.com                                                                                       
Aly Wieken 0591- 361250 awieken@ziggo.nl  

 

624363 bezoekers (1037090 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress