Contact

Website

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Noord-Sleen.

Voor het aanleveren van tips, nieuws- en agendaberichten: info@noord-sleen.nl

 

Het digitale tijdperk – onze website – reclame en commerciële berichten.
Wanneer doe je het goed? Hoe doe je het goed? Waar ligt de gulden middenweg?

Wat wel – wat niet; wie wel – wie niet. Het zijn vragen die regelmatig bij onze redactieleden en tijdens een bestuursvergadering voorbij komen als we overleg hebben over de doelstelling en het gebruik van onze website. Omdat wij er voor willen waken dat we "stiefkinderen” maken of dat onze website het informatieve karakter verliest en een prikbord voor commerciële uitingen wordt, hebben de webredactie en het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen overleg met elkaar gevoerd om meer eenduidigheid en duidelijkheid te krijgen en vooral te kunnen geven. Doelstelling van de website is van meet af aan geweest om digitaal informatie te geven over ons dorp: aan onze eigen bewoners en aan "buut’nluu”. Voor elke activiteit binnen ons dorp is ruimte op de website, want activiteiten houden ons dorp leefbaar en ons actief.


Een verslagje over een activiteit juichen we toe, want we vinden dat je leuke dingen vooral moet delen. En onze webredactie plaatst graag een verslag,
het liefst met fotomateriaal, op de website. Maar om te voorkomen dat commerciële activiteiten de boventoon gaan voeren en het reclame-element misschien in de website "sluipt”, hebben we met elkaar richtlijnen opgesteld.


Richtlijnen voor een redactioneel artikel:
Een algemeen maatschappelijk belang voor het dorp Noord-Sleen en/of voor de Noord-Sleners.

 

Iedere dorpsbewoner die voor dorpsbewoners en/of een Noord-Slener organisatie een activiteit organiseert, krijgt alle ruimte op de website om de activiteit onder de aandacht te brengen (voorbeeld: de toneelvereniging, de rommelmarkt van De Vlinderhof).


Iedere dorpsbewoner die voor de leden van een eigen (niet Noord-Slener) vereniging (voorbeeld: VV Sleen) een activiteit organiseert, krijgt de ruimte de activiteit op de website onder de aandacht te brengen. Voorwaarde is dan wel dat de vereniging actief binnen het dorp "leeft”.
Voorbeeld: een hockeyclub in Emmen met enkele actieve leden binnen het dorp, heeft voor Noord-Sleen nauwelijks een maatschappelijk belang.


Iedere Noord-Slener onderneming krijgt de ruimte een activiteit op de website onder de aandacht te brengen als de activiteit binnen het dorp "leeft” en/of mede een maatschappelijk belang binnen Noord-Sleen heeft (voorbeeld: een spelactiviteit bij Wielens).


Iedere Noord-Slener onderneming die een activiteit onder de aandacht wil brengen, die voornamelijk een eigen commercieel doel heeft, kan die activiteit laten plaatsen in de "agenda” op de website en daarbij een link naar een eigen website laten toevoegen.
Voor politieke activiteiten is op de website geen ruimte.

 

Mocht er in een specifieke situatie ruimte ontstaan voor een discussie dan kan de website redactie voor overleg contact opnemen met het bestuur.

In principe geldt echter dat de redactie zelf over een plaatsing beslist

 

Redactiemedewerkers van deze website zijn:

Harma Evenhuis

Femmy Sijpkes

Frank Verdonk

Jolanda de Vries

Karla Westerman
Marlijn Wilting
Trijntje Zijlstra

 

734566 bezoekers (1209803 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress