ecologisch bermbeheer in 2020

23 jun 2020
Ecologisch bermbeheer Noord-Sleen 2020
In 2019 zijn we in Noord-Sleen gestart met ecologisch bermbeheer. Een groep van zo’n 15 vrijwilligers uit het dorp helpt met onder andere het monitoren van de bermen, het contact met de gemeente over het maaien, het maken van maaikaarten, het plannen van de maairondes en het contact met de Boermarke over het maaien. Ook het maaien wordt door inwoners van het dorp gedaan. Zij ontvangen een vergoeding voor het gebruik van eigen machines en de tijd die ze kwijt zijn aan het maaien. 
Bermen in onderhoud in 2020
Op de kaart is te zien welke bermen door het dorp zelf worden onderhouden in 2020. Dit zijn meer bermen dan in 2019. We hebben bijvoorbeeld de Braamweg en de Knapbultweg toegevoegd.
Monitoring
De meeste bermen die gemaaid worden, worden ieder jaar ook twee keer gemonitoord. We kijken dan welke planten in de bermen voorkomen over een lengte van 100 meter. Ieder jaar monitoren we exact hetzelfde stuk. Zo kun je door de jaren heen zien of er meer verschillende soorten planten gaan groeien in de bermen rondom ons dorp, meer biodiversiteit. We monitoren twee keer per jaar hetzelfde stuk omdat in het voorjaar ander planten bloeien dan in het najaar. Ook kan het zijn dat sommige planten nog niet opgekomen zijn in mei of juist in augustus al afgestorven zijn. 
Eind mei hebben onze vrijwilligers de eerste monitoringsronde uitgevoerd. In het najaar wordt de tweede monitoringsronde uitgevoerd. Lijkt het je leuk om ook te helpen of wil je een keer meekijken? Neem dan contact op met Trijntje Zijlstra trijntjezijlstra@hotmail.com of Petra Koenen petra_koenen@live.nl . Meer informatie over de wijze van monitoren is te vinden op www.floron.nl/bermen .
Maaien
Drie weken geleden zijn we gestart met de eerste maaironde van 2020. Ook dit doen we voor de meeste bermen twee keer per jaar. In bermen waar het gras heel hard groeit, kan gekozen worden voor drie keer per jaar maaien. En op een aantal plaatsen wordt alleen in september gemaaid. Wat doen we anders dan voorheen? Tot twee jaar terug werden alle bermen geklepeld. Dit houdt in dat het maaisel als een dikke koek blijft liggen in de berm, waardoor veel voedingsstoffen in de berm achter blijven en de zode eronder kan verstikken. Alle bermen worden nu gemaaid, geharkt en het maaisel wordt binnen twee dagen afgevoerd. Op deze manier wordt de grond in de bermen armer en krijgen kruiden meer kans boven gras.
Bij iedere maaironde maaien we ca. 10% van de berm niet. Als voorbeeld een stuk van de berm aan de Zweeloërstraat. Dit doen we zodat insecten en dieren nog voedsel houden. Iedere keer laten we een ander stukje staan. Dit wordt bijgehouden op de kaarten. We kiezen stukken uit die voor zo min mogelijk overlast zorgen. Het maaien van de bermen stemmen wij af met de gemeente Coevorden. 
Mochten er vragen zijn over het maaien of moet een berm die in het beheer is van het dorp eerder gemaaid worden, neem dan contact op met Harma Weggemans harmaweggemans@gmail.com of Gerwin Schuttenbeld g.w.m.schuttenbeld@combeeweb.nl . 
Voor aanvullende informatie kunt u ook altijd een email sturen aan Dorpsbelangen Noord-Sleen dorpsbelangen.noord-sleen@outlook.com

460539 bezoekers (765587 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress