Het Volksfeest komt d'r an!

03 jun 2024

Noord-Sleen is er maar druk mee. Nog een paar dagen en het Volksfeest barst los. De komende dagen zal het niemand ontgaan dat er in ons dorp het een en ander staat te gebeuren. Het evenemententerrein achter Café-Restaurant Wielens wordt ingericht, de feesttent wordt opgezet, de buurten gaan de straatversiering plaatsen en zorgen voor een kunstwerk in het thema "Film & TV” op De Brink. En dan wordt tussendoor ook nog de laatste hand gelegd aan de wagens, de laatste danspasjes worden nog doorgenomen voor de playbackshow, gerepeteerd voor de dorpsklucht en spierballen gekweekt voor het touwtrekken.

Niet te vergeten zal er op vele erven en in tuinen deze week nog flink "anhemmeld" worden. Het is goed nog te vermelden dat de aangemelde tuinen donderdagavond al worden gekeurd. Ook nog laat op de avond kan het zijn dat er daarom vreemde mensen bij u of uw buren door de tuin lopen.

U zou door alle drukte zomaar kunnen vergeten om nog even uw "beste goed” aan te doen voordat het Volksfeest van start gaat. Ook daar hebben we iets op gevonden. Op vrijdagmiddag 7 juni vanaf 16.00 uur trekken twee herauten te paard door het dorp om het feest officieel aan te kondigen en wordt de vlag van Noord Sleen gehesen op het evenemententerrein om 17.00 u. En het zou natuurlijk mooi zijn dat iedereen de gekregen Dorpsvlag ook uithangt!

In tegenstelling tot vorige edities van het Volksfeest start het programma van de zaterdagavond om 19.30 u! Wees op tijd en vergeet niet uw entreebewijs, in dit geval uw polsbandje! Er worden geen entreebewijzen meer verkocht aan de tent. De fiets kunt u plaatsen op het fietsparkeerterrein, naast het feestterrein. Auto’s kunnen er tegenover geparkeerd worden. Beide parkeerterreinen bevinden zich aan de Odoornerweg. 

 

Stichting Volksfeest Noord-Sleen wenst u allemaal veel succes met de laatste voorbereidingen en vooral een fantastisch weekend! Laten we er met elkaar een geweldig feest van maken voor jong en oud! 


We wijzen u nog op onderstaand Reglement Volksfeest:

Deelname Volksspelen alleen voor donateurs en op eigen risico.

Betaling donateursgeld geschiedt in vier termijnen van één jaar .

Donateurs betalen jaarlijks € 10,00 per persoon.

Thuiswonende kinderen tot en met 20 jaar zijn gratis donateur indien de ouders/verzorgers donateur zijn (peildatum 1 januari).

Donateurs hebben vrij toegang tot het feestterrein gedurende het gehele Volksfeest en zaterdagavond op vertoon van de vooraf opgehaalde entreebandjes voor de dorpsklucht. Tip: doe het bandje thuis alvast om opstoppingen bij de tent te voorkomen. 

Na verhuizing naar een woonplaats buiten Noord-Sleen ontvangen donateurs het reeds geïnde donateursgeld niet terug; men wordt wel in de gelegenheid gesteld donateur te blijven.

Nieuwe inwoners van Noord-Sleen kunnen donateur worden en betalen donateursgeld vanaf het jaar van inwoning.

Ex-inwoners van Noord-Sleen kunnen donateur blijven of worden.

Leerlingen van De Vlinderhof, kinderen uit Noord-Sleen en kinderen van donateurs buiten Noord-Sleen mogen meedoen aan de kinderochtend.

Voor niet-donateurs buiten Noord-Sleen zijn entreekaarten voor de dorpsklucht alleen te verkrijgen via donateurs.

Consumpties kunnen worden betaald met de munten van Restaurant Wielens. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa tegen contante- en PIN- betaling. Het is niet toegestaan om drank mee buiten het terrein te nemen en om je eigen drank mee te nemen op het terrein.

Bezoekers onder de 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft en genuttigd kunnen worden.

Tijdens de feestavonden kan er harde muziek zijn, bescherm jezelf goed en gebruik gehoorbescherming.

Om het Volksfeest zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie i.s.m. de horeca en overheden regels opgesteld. Bij betreding van het volksfeestterrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Voor een aanvulling op deze regels verwijzen wij u naar het volledige huisreglement waarvan exemplaren ten tijde van het Volksfeest zichtbaar zijn bij onder meer de ingang van het feestterrein en de feesttent.

Fietsen en auto’s parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen. Parkeren langs de openbare weg is niet toegestaan.Terug

724932 bezoekers (1195895 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress