Kom uit je schuld

19 dec 2020
‘Wij willen op tijd de mensen bereiken’ 
Start campagne Kom uit je schuld Gemeente Coevorden
start, samen met de andere Drentse gemeenten deze maand de regionale voorlichtingscampagne Kom uit je Schuld. Zij sluiten regionaal aan bij de landelijke campagne die vanuit het Rijk wordt gevoerd. De campagne laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand. Maar natuurlijk ook de nijpende situatie in deze coronatijd. Het kan het begin van financiële problemen zijn. Het is belangrijk om financiële problemen of schulden vroeg bespreekbaar te maken.  "Ik ben niet de enige” Coördinator Rosanne Bruinsma van de gemeente Coevorden: "Als gemeente willen we graag de mensen op tijd bereiken en ze laten beseffen dat ze niet de enige zijn. Met de campagne Kom uit je Schuld moedigen we mensen aan om met hun omgeving in gesprek te gaan over de situatie en om hulp te zoeken.”   Eerder in beeld De Rijksoverheid en gemeenten willen het aantal mensen met schulden in Nederland terugdringen. Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten de financiële problemen bij mensen eerder in beeld hebben. Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor gemeenten melding krijgen van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders. De gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om de betreffende inwoner, na zo’n melding een hulpaanbod te doen.  Erger voorkomen Met woningcorporatie Domesta hebben de gemeente Coevorden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden al enige tijd een dergelijke samenwerking. Die wordt dus vanaf 1 januari met meer organisaties aangegaan, waaronder woningcorporatie Woonservice. De medewerkers van de gemeente Coevorden kunnen daardoor beter op tijd hulp bieden en erger voorkomen. "Als mensen financiële problemen hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund”, aldus Rosanne Bruinsma.  Ervaringsdeskundigen Alle informatie is nu al te vinden op www.komjijeruit.nl. Daar lees je bijvoorbeeld verhalen van ervaringsdeskundigen. In 2021 krijgt de campagne nog meer een regionaal gezicht door inzet van nieuwe ervaringsdeskundigen, foldermateriaal en informatie op de gemeentelijke communicatiekanalen. Voor contact met een medewerker van team Schuldhulp bij de gemeente Coevorden kunt u mailen met schuldhulp@coevorden.nl of bellen naar 14-0524.
484721 bezoekers (801414 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress