Voorstel ondersteuning intentieverklaring Groene alliantie

10 jul 2020
Begin 2019 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een delegatie van de kerngroep van de Groene Alliantie Coevorden en een aantal bestuursleden van de LTO afdeling Coevorden/Emmen-West. Dit heeft geleid tot een document dat alle partijen kunnen onderschrijven. Zie bijgaande intentieverklaring. 
Dorpsbelangen Noord-Sleen wil deze intentieverklaring graag ondersteunen. Dit kan alleen als een ruime meerderheid van de bewoners achter de intentieverklaring staat. Wij zullen dit via stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de inwoners van het dorp voorleggen. Gezien de Corona-beperkingen zal dit een stemming op papier worden. Door het plaatsen van de intentieverklaring op de website van Noord-Sleen, willen wij iedereen in de gelegenheid stellen alvast kennis te nemen van de inhoud van de intentieverklaring. Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze per email gesteld worden aan het bestuur van Dorpsbelangen.
 
484700 bezoekers (801390 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress