Volksfeest

Volksfeest


Het Volksfeest, dat 1x in de 4 jaar plaatsvindt is een traditie in ons dorp. De saamhorigheid is groot bij het bouwen van de wagens voor de optocht, het maken van de straatversiering en alle andere activiteiten. De geheimzinnigheid is nog groter. Aan een dorpsgenoot vragen hoe het staat met de voortgang van de straatversiering of de wagen wordt dan niet gezien als warme belangstelling, maar wordt achterdochtig bekeken als het uithoren over de plannen die er liggen. Geen staatsgeheim is veiliger dan in Noord-Sleen tijdens de voorbereiding van een Volksfeest. Maar tijdens het Volksfeest zelf is al die achterdocht verdwenen en viert het dorp gezamenlijk feest, heeft plezier en meet de krachten tijdens wedstrijden, zoals de zeskamp en de playback-show.
Noteer alvast in uw agenda 7, 8 en 9 juni '24.
 

We willen er met elkaar in 2024 een gezellig feest van maken, met als belangrijkste motto: Voor én door het dorp!

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat, volksfeestnoordsleen@gmail.com


 
Voorzitter          Harm Hof     
Secretaris Anita Oosting        
Penningmeester   Wytze Kooistra          
Overige leden Ronald Haan   
  Marcel Komduur       
  Hanneke Kuipers
  Jannie Ruinemans 
  Erwin Stremmelaar
  Marlijn Wilting                                                                      
   
Contact: volksfeestnoordsleen@gmail.com

704200 bezoekers (1160313 hits) sinds 13-4-2011
Powered by webXpress